RSS

Info Kata banyak makna

Kata banyak makna bermaksud perkataan yang mempunyai lebih daripada satu maksud.

Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dibezakan dalam konteks ayat yang berlainan.
Kata banyak makna terbahagi kepada tiga bentuk:
1. kata dasar
Contoh: makan


a. Shaari makan nasi lemak. (menunjukkan perbuatan makan)

2. kata berimbuhan
Contoh; menjelaskan

a. Kami terpaksa menjelaskan perkara yang sebenarnya ( menerangkan dengan lebih lanjut)3. kata ganda
Contoh;diam-diam

a. Dalam diam-diam, dia keluar dari rumah sewanya. (secara senyap-senyap)


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...