RSS

TATABAHASA

Bahasa terdiri dari kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya.Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang bermakna.Penyelidikan terhadap terhadap tatabahasa biasanya dilakukan dari dua segi daripada bunyi bahasa dan segi cara perkataan ini disusun untuk menjadi ayat.Dalam istilah ilmu linguistik bidang huraian pada peringkat perkataan disebut morfologi,sementara bidang huraian pada peringkat ayat disebut sintaksis.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...