RSS

EJAAN

Terdapat pelbagai perkataan yang digunakan seharian , ia mungkin ejaan yang betul atau mungkin ejaan yang salah . Di sini disertakan contoh ejaan tersebut .
BETUL-SALAH
agama-ugama
blok(bangunan)-belok
catatan-catitan
dialek-dailek
gembeleng-gembleng
Bersama-samalah kita menggunakan ejaan yang betul dalm kehidupan seharian kita

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...