RSS

BAHASA BAKU

Istilah baku bermaksud yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah.Istilah ini juga diertikan sebagai pokok,yang dasar dan yang benar.Mengikut kamus dewan istilah baku ini difahami sebagai pedoman yang standard.Bahasa Baku dapat juga didefinisikan sebagai kelainan bahasa yang diterima oleh semua anggota masyarakat dalam bahasa yang berkenaan.Ia mempunyai prestij serta dalam hubungan yang tidak bersahaja serta bahasa pengantar pelajaran.Kesimpulannya bahasa baku ialah bahasa yang betul dari segi ejaan,istilah,sebutan,penggunaan,frasa,ayat singkatan tanda baca dan laras bahasa.Ia juga sebagai bahasa yang baik danbetul mengikut tatabahasa dan tepat menurut gaya bahasanya.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...