RSS

BAHASA BAKU

Istilah baku bermaksud yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah.Istilah ini juga diertikan sebagai pokok,yang dasar dan yang benar.Mengikut kamus dewan istilah baku ini difahami sebagai pedoman yang standard.Bahasa Baku dapat juga didefinisikan sebagai kelainan bahasa yang diterima oleh semua anggota masyarakat dalam bahasa yang berkenaan.Ia mempunyai prestij serta dalam hubungan yang tidak bersahaja serta bahasa pengantar pelajaran.Kesimpulannya bahasa baku ialah bahasa yang betul dari segi ejaan,istilah,sebutan,penggunaan,frasa,ayat singkatan tanda baca dan laras bahasa.Ia juga sebagai bahasa yang baik danbetul mengikut tatabahasa dan tepat menurut gaya bahasanya.

ANAK KUDA BULU KASAP~ PERIBAHASA

BERAT MULUT

PERIBAHASA

PERSAHABATAN

Bagai empedu lekat di hati

maksud

sangat karib

Ayat : Kita sering meluahkan perasaan kita kepada rakan-rakan yang benar memahami serta boleh dipercayai.Dengan kata lain,kawan tersebut begitu akrab hingga boleh tidur sebantal,bertepatan dengan pepatah bagai empedu lekat hati.

EJAAN

Terdapat pelbagai perkataan yang digunakan seharian , ia mungkin ejaan yang betul atau mungkin ejaan yang salah . Di sini disertakan contoh ejaan tersebut .
BETUL-SALAH
agama-ugama
blok(bangunan)-belok
catatan-catitan
dialek-dailek
gembeleng-gembleng
Bersama-samalah kita menggunakan ejaan yang betul dalm kehidupan seharian kita

KEM MEMBACA SK. TAMAN BERSATU


Pada 9 November 2011, Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu mengadakan pelancaran Kem Membaca . Terdapat pelbagai aktiviti yang diadakan . Aktiviti ini disertai oleh pelajar dan guru-guru . Terdapat pelbagai manfaat yang didapati melalui program ini .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...